فیلتر

آگهی های شغلی / استخدامی

عنوان درخواست شهر جنسیت محدوده سنی عملیات
پرستار برای نگهداری بیمار خانمپرستار ( پرستار بیمار خانم)تهرانزن30 تا 49مشاهده آگهیپذیرش
پرستار و خدمه منزلآشپزی و خانه داری ( پرستار کودک دختر)بابلزن35 تا 55مشاهده آگهیپذیرش
پرستار پرستار ( پرستار کودک پسر, پرستار کودک دختر)اصفهانزن18 تا 40مشاهده آگهیپذیرش