پرستاری٢٤ با هدف ارتباط مستقیم کارفرمایان و کارجویان فعالیت خود را آغاز نموده است 

 

امروزه با توجه به مشغله بسیار فراوان والدین ، ضرورت جذب یک پرستار کودک و یا پرستار سالمند با قیمت بسیار مناسب بیشتر میشود. از این رو سامانه پرستاری۲۴ با رسالت و ماموریت کمک به هموطنان گرامی ، به راه اندازی سامانه مذکور ، کمک شایانی به تمام والدین در سرتاسر مهین عزیزمان نموده است . 

تنوع بسیار زیاد پرستار سالمند ، پرستار کودک ، پرستار بیمار و حتی آشپز و خانه دار جزؤ نقاط قوت سامانه پرستاری ۲۴ می باشد.

نگرانی بسیاری از کارفرمایان با راه اندازی این سامانه برطرف شده است .چراکه کلیه مدارک شناسایی پرستار نزد کارفرما تا انتهای همکاری باقی می ماند. و در پایان همکاری به پرستار سالمند و یا پرستار کودک عودت داده میشود.

پرستار سالمند و پرستار کودک نیز دیگری نیازی به پرداخت کمیسیون ندارند.و به صورت رایگان در داخل سامانه میتوانند ثبت نام را انجام دهند.

در انتها با راه اندازی سایت پرستاری۲۴ هم به کارفرمایان برای انتخاب پرستار و هم کارجویان برای پیداکردن کار با یک ارتباط مستقیم و بی واسطه کمک شده است.

امیدواریم با یک انتخاب درست یارهمیشگی ماباشید.

سایت پرستاری ۲۴

 

 

تگ : پرستاری۲۴ | پرستار سالمند | پرستار کودک | پرستار بیمار | پرستار بچه | پرستار در منزل |