فیلتر

لیست پرستاران

مهدی سعادتی

مهدی سعادتی

 • شهر محل فعالیت : اسلامشهر, بهارستان ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : دو سال
مهتاب عسگری

مهتاب عسگری

 • شهر محل فعالیت : البرز ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : یک سال
محمدحسین نجاتیان

محمدحسین نجاتیان

 • شهر محل فعالیت : تربت حیدریه ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : یک سال
مبینا سمیعی

مبینا سمیعی

 • شهر محل فعالیت : کرج ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : پنج سال
گلاره حقیقی

گلاره حقیقی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
اعظم جدیدی

اعظم جدیدی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : پنج سال
بیتا احمدی

بیتا احمدی

 • شهر محل فعالیت : ----
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : یک سال
نرجس لگزایی

نرجس لگزایی

 • شهر محل فعالیت : مشهد ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : سه سال
پری کسایی

پری کسایی

 • شهر محل فعالیت : شمیرانات ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
کیمیا پیلتن

کیمیا پیلتن

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : تمام وقت
 • سابقه کاری : سه سال
خلیل ببری

خلیل ببری

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
ج معصومی

ج معصومی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : یک سال