فیلتر

لیست پرستاران

arezoo asadolahi

arezoo asadolahi

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : پنج سال
زینب یونسی

زینب یونسی

 • شهر محل فعالیت : ساوجبلاغ ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : سه سال
فاطمه شعبانی

فاطمه شعبانی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
اسمت رحیمی

اسمت رحیمی

 • شهر محل فعالیت : تهران, اراک ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : دو سال
مینا حمزه لویی

مینا حمزه لویی

 • شهر محل فعالیت : ملایر, همدان ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
گلناز اسمعیل زاده

گلناز اسمعیل زاده

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
بنفشه چوپان

بنفشه چوپان

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : پنج سال
عقیل شاخی زاده

عقیل شاخی زاده

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
مریم کوهی

مریم کوهی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
شبنم شهبازی

شبنم شهبازی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : پنج سال
نرگس سوری

نرگس سوری

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
مهناز ملکی

مهناز ملکی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : سه سال