فیلتر

لیست پرستاران

زینب یونسی

زینب یونسی

 • شهر محل فعالیت : ساوجبلاغ ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : سه سال
زهرا طهماسبی

زهرا طهماسبی

 • شهر محل فعالیت : اراک ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : سه سال
اکرم متقی زاده

اکرم متقی زاده

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : سه سال
کمیل درویش

کمیل درویش

 • شهر محل فعالیت : کرج, تهران ...
 • تحصیلات : دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : چهار سال
ریحانه سائس

ریحانه سائس

 • شهر محل فعالیت : اسلامشهر, بهارستان ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : چهار سال
فرشاد افزا

فرشاد افزا

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
حدیث یازرلو

حدیث یازرلو

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : پاره وقت
 • سابقه کاری : سه سال
فاطمه شعبانی

فاطمه شعبانی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : سیکل
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
محمدرضا نعمتی

محمدرضا نعمتی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : یک سال
الهام صادق زاده

الهام صادق زاده

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : لیسانس
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال
مهلا صادقی

مهلا صادقی

 • شهر محل فعالیت : تهران ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : دو سال
فرهاد افزا

فرهاد افزا

 • شهر محل فعالیت : تبریز ...
 • تحصیلات : فوق دیپلم
 • نحوه همکاری : ۲۴ ساعته
 • سابقه کاری : بیشتر از پنج سال