پرستاری ۲۴

مهارت های ذاتی پرستار کودک ویا نگهداری از کودک

 

۱- مسئولیت پذیر بودن - یک پرستار کودک بایستی حتمآ مسئولیت پذیر باشد و کار حرفه ای خود را به نحو احسن انجام دهد.

۲- پرستار کودک بایستی بسیار صبور و با آرامش کار خود را انجام دهد، 

۳- پرستار کودک بایستی پر انرژی باشد. 

۴- پرستار کودک بایستی با ارتباط برقرار کردن درست با کودک و انجام بازی های فکری و مهیج او را سرگرم کند و نیازهای اورا برطرف نماید.

۵- پرستار کودک بایستی دارای علم مدیریت بحران باشد تا در صورت لزوم موارد احتمالی را مدیریت نماید.

۶- پرستار کودک در نهایت بایستی مهارت های لازم و کافی در نگهداری از کودک را داشته باشد.