پرستاری ۲۴

شرح وظایف پرستار کودک

در مرحله اول ویژگی ها و خصوصیات رفتاری کودک خود را برای پرستار کودک (مراقب کودک)  شرح دهید سپس عادت های غذایی کودک ، حساسیت های غذایی ، اگر داروی خاصی کودک مصرف می کند و موارد مشابه را به پرستار کودک در منزل گوشزد کنید.

مرحله بعد باید ها و نباید را تعیین کنید.آیا پرستار بچه در منزل باید غذای کودک را آماده کند؟ آیا استحمام کودک به عهده پرستار کودک است؟ آیا پرستار بچه اجازه بردن کودک را به بیرون از منزل دارد ؟ و …

مرحله بعد قوانین و خط قرمزهای خانه خود را شرح دهید و شماره تلفن های تماس ضروری، دفترچه بیمه ، داروهای کودک و… را در دسترس پرستار بچه در منزل بگدارید تا در صورت لزوم  پرستار از آنها استفاده نماید.

توجه نمایید که ترک ناگهانی یا اخراج پرستار کودک می تواند تاثیر منفی بر احساسات کودک بگذارد بنابراین اگر در ابتدا تمامی انتظارات خود را به صورت واضح و شفاف برای پرستار کودک در منزل شرح دهید امکان بروز مشکل را در آینده کاهش خواهید داد که همین امر سبب افزایش رضایتمندی هر دو طرف می گردد.