پرستاری۲۴

خواب کافی و مناسب  از دیگر نیازهای ضروری در کودکان است. ساعات خواب مورد نیاز برای هر کدام از سنین زیر مشخص می باشد:

  • نوزادان ۱۶ تا ۲۰ ساعت
  • از ۶ ماهگی تا ۱ سالگی ۳ ساعت در طول روز ۱۱ ساعت در شب
  • از ۱ تا ۳ سالگی حدوداً ۱۰ تا ۱۳ ساعت 
  • و سنین بالاتر ۱۰ تا ۱۲ ساعت 

بنابراین از موارد ضروری که پرستار کودک باید به آن توجه داشته باشد رعایت خواب کافی برای کودک است، زیرا کودکانی که خواب کافی دارند، فعالیت و نشاط بیشتری در طول روز دارند و عدم خواب کافی، عوارض گوناگونی از قبیل: کاهش سطح ایمنی بدن و اختلال در رشد را به دنبال دارد.