پرستاری۲۴

 

مراقبت از کودک در منزل

 

دور نگه داشتن لوازم نوک تیز 


وسایلی مانند چاقو، قیچی، چنگال، و حتی برخی از لوازم آرایش شما که نوک تیز هستند را از جلوی دید کودک دور کنید از صدمات افتادن کودک جلوگیری کنیم؟


وقتی کودک یاد می گیرد که کم کم بخزد و خود را چهار دست و پا به جایی برساند، شما باید بیشتر مراقب او باشید. وسایلی را که ممکن است باعث لیزخوردن شود، بر روی پله ها رها نکنید. همچنین اگر جایی از موکت یا فرش راه پله پاره شده که ممکنه پای شما یا کودک به آن گیر کند و زمین بخورید، آنرا تعمیر کنید.زیر فرشها و قالی های خانه، ترمز فرش قراردهید ایمن سازی در و پنجره ها برای کودکان پنجره هایی که از بالا و پایین باز میشوند را خودتان از بالا باز کنید و آنرا قفل کنید تا کودک نتواند آنرا از پایین باز کند.
پنچره هایی را که در ارتفاع پایین هستند را فیکس کنید. بطوری که بیش از ۱۰ سانتی متر باز نشوند.

لوازمی مانند صندلی و میز عسلی را که ممکنه بچه برای بالا رفتن از آنها استفاده کند، از کنار پنجره ها دور کنید.

 

محافظت از کودکان در برابر برق:


یکی از کارهایی که بچه ها به دلیل کنجکاوی انجام می دهند، دست کردن در سوراخ های کوچک و بخصوص پریز برق است. درپوش پریز برق می تونه خیلی از صدمات برق را در مورد کودکان کاهش بده. پس حتما از آنها استفاده کنید. همچنین جدیدا در اروپا پریزهای برق جدید طوری طراحی شده اند که دیگه نیازی به محافظ ندارند و اگر کودک دست بکنه داخلشون، برق پریز قطع میشه تا به کودک آسیب نرسه.