پرستاری ۲۴

انتخاب پرستار کودک در منزل :

در انتخاب پرستار کودک باید بسیار دقت شود ، سال های اول زندگی هر کودکی بسیار حیاتی می باشد.

شکل گیری شخصیت کودک در همین سال های ابتدایی  است لذا انتخاب یک پرستار کودک (مراقب کودک ) تحصیل کرده  و حتی تجربه کاری یک پرستار کودک می تواند کمک شایانی به خانواده های محتدرم نماید.

رشته های تحصیلی که پرستار کودک و یا مراقبان کودک بهتر است داشته باشند : روانشناسی - علوم تربیتی و......خانواده های محترم مورد دیگری را که برای انتخاب پرستار کودک ( مراقب کودک ) بایستی مدنظر داشته باشند 

فنون مذاکره و نحوه ارتباط موثر پرستار کودک ( مراقب کودک ) است . پرستار کودک اگر به راه های ارتباطی درست با کودک مسلط باشد می تواند یک انتخاب عالی برای شما عزیزان باشد.