پرستار سالمند

مراقبت و نگهداری از سالمند را هم میتوان با نگهداری از سالمند در مراکز نگهداری از سالمندان و هم آوردن پرستار

سالمند مناسب انجام داد. اکثر سالمندان ، یعنی بالای 90% سالمندان نیاز به همیاری ، صحبت و دردودل کردن با فردی

را دارند یا به صورت خلاصه رفع نیازهای روحی سالمندان جزؤ الویت می باشد لذا پرستار سالمند برای این سالمندان

گزینه بسیار مناسبی می باشد و این نکته حايز اهمیت می باشد که با توجه به فرهنگ کشور ما اکثرأ ترجیح میدهند که

از یک پرستار سالمند مورد اعتماد استفاده کنند . و بیشتر سالمندان محیط خانه را برای مراقبت بیشتر ترجیح میدهند.

چون در محیط خانه احساس خوب و آرامش بیشتری می کنند. خانواده ها بایستی به این نکته توجه نمایند که

مهارت های ارتباطی مناسب یک پرستار سالمند می تواند به وضعیت روحی و جسمی  پرستار کمک شایانی نماید.

مزیت سایت پرستاری ۲۴ :

اخذ مدارک شناسایی مراقبان توسط کارفرمایان برای امنیت خاطر بیشتر.

بی واسطه بودن.

بانک اطلاعاتی جامع پرستاران .

هزینه بسیاربسیار ناچیز برای کارفرمایان .

ثبت نام رایگان کارجویان 

سامانه پرستاری ۲۴ در زمان نیز صرفه جویی میکند عدم حضور شما در موسسه و به صورت کاملا غیر حضوری می توانید پرستار سالمند در منزل- پرستار کودک در منزل - پرستار بیمار در منزل را جستجو و انتخاب نمایید.

نمونه قرارداد همکاری کارفرما با پرستاران در پنل کاربری کارفرما موجود می باشد.