معرفی آنلاین پرستار در منزل 

مراقبت از سالمند یک شغل سخت است که مراقبان باید در این مسیر سخت بهترین نقش مراقبتی خود را نشان دهند.

پرستار سالمند و کودک و پرستار بیمار بایستی با احتیاط رفتار کنند و وظایف محوله را به نحوه احسن انجام دهند .

کارهای که یک پرستار سالمند در منزل انجام دهند عبارتند از :

دادن  به موقع دارو براساس تجویز پزشک  - ورزش و ماساژ افراد سالمند - بردن آنها به دکتر - کمک به آنها برای

انجام کارهای روزمره  مانند استحمام ، لباس پوشاندن ، بردن به سرویس بهداشتی ، فراهم اوردن محیطی امن و تمیز

و البته سالم برای سالمند - آماده سازی غذا - اطلاع رسانی جهت فیزیوتراپی سالمند  .

نیازهای عاطفی :

پرستار سالمند نه تنها بایستی به مسائل فیزیکی افراد سالمند توجه کنند بلکه به طور حتم بایستی به مسائل روحی و روانی

سالمند توجه بسیار زیادی داشته باشند ، افراد سالمند بیشتر مواقع به دلیل نبود سلامتی کامل ، وابسته بودن ، ودور شدن از

افراد فامیل عصبانی و خشمگین هستند ، پرستار سالمند باید توجه نزدیک و دقیق به آنها داشته باشد تا آنها را در سخت ترین

شرایط یاری نماید ، مثل گوش دادن به شکایات متداول آنها ، و وقتی سالمندان نیاز به صحبت با کسی دارند پرستار سالمند 

میتوانند بهترین شنونده باشند.

پرستار کودک  :

وظیفه مراقبت از کودک در زمانیکه والدین بیرون از خانه هستند به عهده دارند . آنها در تغذیه ، تمیز کردن و آموزش کودک 

 وهمچنین توجه دقیق به فعالیت ها و بازیهای کودک ، تعویض پوشک بچه ، مشاهده روزانه و دادن اطلاعات در مورد فعالیت های 

کودک ، غذای داده شده، خواندن کتاب  ( کمک به کودک در انجام  آدات شخصی و بهداشتی صحیح  ) ، آماده سازی کودک

برای سرو غذا ، تنظیم زمان خواب کودک ، تمیز و استریل کردن وسایل کودک ، انجام وظایف خانه ( لباس شستن و تمیز کردن

و شستن ظروف و غیره.... ) نقش بسزایی دارند.

حمایت عاطفی کودک :

شناخت مشکلات تکاملی و احساسی آنها و توجه دقیق و نزیدک به کودکان از وظایف پرستار کودک می باشد.

در انتها برای مشاهده لیت پرستار سالمند و پرستار کودک به لیست پرستاران در منوی سایت مراجعه بفرمایید تا مستقیم و بی واسطه 

پرستار سالمند و پرستار کودک خود را در اسرع وقت به همکاری دعوت نمایید.

 

پرستاری ۲۴

تگ : پرستار کودک ، پرستار سالمند ، پرستار در منزل ، پرستار ارزان