پرستاری۲۴

پرستار کودک یا پرستار بچه به شخصی گفته می شود که در نگهدار ی و مراقبت از کودک به مادر کمک می کند . یکی از بزرگترین دغدغه های مادران شاغل ، نگهداری کودکشان می باشد که بسیاری از خانواده ها ترجیح می دهند این کار توسط پرستار کودک در منزل صورت بگیرد. اما از آنجاییکه پرستار کودک در منزل ، زمان زیادی را با کودک دلبند شما سپری می کند ، تاثیر بسیاری بر رفتار و کردار کودک شما خواهد داشت بنابراین انتخاب یک پرستار کودک یا پرستار بچه خوب ، مطمئن و دلسوز بسیار حائز اهمیت است. اگر شما هم تصمیم به استخدام پرستار بچه در منزل دارید باید با حقوق کودک خود و حقوق پرستار بچه آشنا باشید. هزینه پرستار کودک در منزل بر اساس انتظارات شما متفاوت است